Stomatolog Antonio Cappello

Pterigoidni implanti Dr. Antonio Cappello

Pterigoidni implanti

Dentalna implantologija bez kosti

Pterigoidni implant je zubni implant ili implantat koji se postavlja posteriorno od prvog molara gornjeg (maksilarnog) luka unutar pterigoidne ploče. Inovativan i minimalno invazivan hirurški pristup sa prednostima brzine, sigurnosti i bez bola.

Sa ovom novom tehnikom pterigoidnih zubnih implanata, danas je moguće izvesti dentalnu rehabilitaciju umetanjem zubnih implantata čak i ako nedostaje kost vilice, bez potrebe za podizanjem maksilarnog sinusa ili koštanim transplantacijama, koji su posebno invazivni, bez pravljenja rezova i bez šavova, u skoro potpunom odsustvu postoperativnog bola i otoka.

To je operacija koja je izrazito povoljna za pacijenta jer podrazumeva drastično smanjenje hirurškog vremena i postoperativnih posledica (bol, otok i modrice), znatno je manje invazivna od starih koštanih transplantata ili podizanja maksilarnog sinusa, a samim tim i manje naporan za rad.

Bezbedan dentalni turizam

  • Kvalitet - Naši stomatolozi su pažljivo odabrani visoko-kvalitetni eksperti za stomatologiju i implantologiju koji su upisani u Beogradski registar stomatologa.
  • Inovacija - Stomatološka klinika Dentonio je zdravstvena ustanova koja koristi najmoderniju inovativnu tehnologiju u stomatologiji i implantologiji. 
  • Transparentnost - Na kraju detaljne analize problema, Dr. Antonio Kapelo predlaže precizan i transparentan plan lečenja i rešavanja problema. Kod nas nema iznenađenja i iznenadnih troškova.
  • Pristupačnost – Cene naših usluga su dostupne svima i izuzetno pristupačne ukoliko poredimo klinike istog nivoa i reputacije u Italiji i EU. Uštedite novac, mi brinemo o zdravlju vaših zuba!
Rezervišite Dr. Antonio Cappello