Stomatolog Antonio Cappello

Zigomatični implanti Dr. Antonio Cappello

Zigomatični implanti

Ugradnja zigomatičnih implanata ili implantata predstavlja najviši stadijum u implantologiji.  Zigomatični implanti su posebna vrsta implantata koji se koriste u slučajevima kada kod kod pacijenta ne pomaže konvencionalna implantologija.

Zigomatični implanti su namenjeni pacijentima koji imaju ograničenu količinu kosti, odnosno nedovoljno kosti. Ova vrsta implanata se koristi da pacijenta oslobodi proteze i mu omogući fikse zube.

Dužina zigomatičnih implanata je od 35 do 65 mm. Ovi implanti se zbog dužine mogu ugraditi u zigomatičnu ili jagodičnu kost po kojoj su i dobili ime.

Ova vrsta intervencije je potpuno bezbolna u stomatološkoj ordinaciji Dentonio, a radu se u stanju sedacije. U određenim situacijama ugradnju ove vrste implanata moguće je raditi u totalnoj anesteziji.

Trajanje intervencije je sat i po do najviše dva sata.

Bezbedan dentalni turizam

  • Kvalitet - Naši stomatolozi su pažljivo odabrani visoko-kvalitetni eksperti za stomatologiju i implantologiju koji su upisani u Beogradski registar stomatologa.
  • Inovacija - Stomatološka klinika Dentonio je zdravstvena ustanova koja koristi najmoderniju inovativnu tehnologiju u stomatologiji i implantologiji. 
  • Transparentnost - Na kraju detaljne analize problema, Dr. Antonio Kapelo predlaže precizan i transparentan plan lečenja i rešavanja problema. Kod nas nema iznenađenja i iznenadnih troškova.
  • Pristupačnost – Cene naših usluga su dostupne svima i izuzetno pristupačne ukoliko poredimo klinike istog nivoa i reputacije u Italiji i EU. Uštedite novac, mi brinemo o zdravlju vaših zuba!
Rezervišite Dr. Antonio Cappello